Örebro Matlän ekonomisk förening

Föreningen är verksam för att ge närproducerade livsmedel en större tillgänglighet, för konsumenter via såväl livsmedelshandel som restauranger.
Genom enklare samverkan mellan olika aktörer, producenter, restauratörer och handlare förbättras förutsättningarna för tillhandahållande av närproducerade livsmedel.
Örebro Matlän står via sitt signum för aktörer som verkar för råvaruhantering med ursprung i Örebro Län eller angränsande län. Förädling och bearbetning genomsyras av en kvalitétssträvan med noga utvalda råvaror.

Bli medlem

Medlem blir du som är verksam aktör inom livsmedelsproduktion, handel eller restaurang och ställer dig bakom föreningens syften eller du som i form av konsument och därav intressent vill stödja verksamheten.

För att bli medlem skickar du din ansökan till föreningen via nedanstående mailadress med följande uppgifter:
Namn (person eller bolag)
Org nr/pers nr
Kontaktperson
Adress
Telefonnummer
Mailadress
För medlemskap erlägges vid inträde en insats till föreningen om 500 kr samt att föreningen tar ut en årlig medlemsavgift som för 2018 uppgår till 500 kr.

Skicka ansökan hit


Ekonomi, Redovisning, Juridik för ditt företag. En helhetslösning till fast pris

Kontakt:
Andreas Bergelin
073-622 67 85
andreas@bergelinbusiness.se
www.bergelinbusiness.se